Gdynia Open application form

Rejestracja

Zgłoszenie

Osoba zgłaszająca

Utwór

Hasło

Oświadczenia

I declare that I got acquainted with the Regulations of the International Children’s and Youth Song Festival “ Gdynia OPEN 2020“ and I declare to obey it.

I agree to the processing of my personal/my child’s personal data such as name, surname,age and contact details for the purpose of organizing the International Children’s and Youth Song Festival “ Gdynia OPEN 2020“ .

I give my consent to the processing of my children’s image free of charge by Młodzieżowy Dom Kultury in Gdynia ( Youth Community Centre in Gdynia), as well as marketing the copies on which the image is preserved and to multiply the image by all availabe techniques and methods. Distributing and publishing (posting) together with other peoples’ images preserved during the festival, in the materials used to popularize and promote action for the benefit of children and youth in terms of processing the image in : electronic media, and especially on websites; in press,brochures,leaflets,newspapers and other media and television for an unlimited duration .

I give my consent to processing of my children’s image preserved on video recording on You Tube and on gdyniaopen.pl website as well as other social networks for promotional purposes.

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną:

  • Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Gdyni (81-265) przy ul. Grabowo 2, tel. 58 698-86-18, mail: biuro@mdk.gdynia.pl
  • Inspektorem Ochrony Danych jest Luiza Bukowska, kontakt mailowy: edu.iod@gdynia.pl
  • Moje dane osobowe / dane osobowe mojego dziecka będą przetwarzane w celu realizacji Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Gdynia OPEN 2020” oraz archiwizacji dokumentów na podstawie art. 6 ust. 1, pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L 2016.119.
  • Przysługuje mi prawo do dostępu, sprostowania swoich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2
  • Okres przechowywania przez Administratora formularzy zgłoszeniowych wraz z zawartymi danymi moimi oraz mojego dziecka wynosi 2 lata.
  • Moje dane osobowe / dane osobowe mojego dziecka mogą być udostępnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy o powierzeniu danych osobowych.
  • Moje dane osobowe / dane osobowe mojego dziecka nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego i/lub organizacji międzynarodowej.
  • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Gdynia OPEN 2020”.

Dane do faktury

-
+