Nagroda za najlepsze wykonanie piosenki niemieckojęzycznej

Mamy kolejne dobre wiadomości w temacie nagród na naszym festiwalu, a mianowicie Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku zgodził się zostać fundatorem nagrody za najlepsze wykonanie piosenki niemieckojęzycznej. Jej laureat otrzyma 1000 PLN. Pięknie dziękujemy, vielen Dank!

-
+